Tính phí bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, chuyển GROSS sang NET và ngược lại
Tính theo
Tháng   Năm 
   Năm tính
trước 1-5-2010   2010, 2011   2012, 2013   từ 2014  
 Thu nhập (GROSS)   VND  +  USD  *  Tỉ giá  =   VND =   USD
Chuyển NET sang GROSS  
VND  
USD   
Bảo hiểm    Xã hội (567.000        Y tế (567.000        Thất nghiệp (567.000
          Lương tối thiểu (VND)       Tổng (%)       Tổng (VND)   
 Giảm trừ gia cảnh    (4,000,000  +  Số người phụ thuộc   *  1,600,000)      =    VND
 Thu nhập chịu thuế   Thu nhập  -  Bảo hiểm  -  Giảm trừ gia cảnh  =    VND
 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)    VND
 Bậc Tính theo tháng Thuế suất  Tiền nộp(VND) 
1 Đến 5 triệu đồng 5% 
2 Trên 5 triệu đến 10 triệu đồng 10% 
3 Trên 10 triệu đến 18 triệu đồng 15% 
4 Trên 18 triệu đến 32 triệu đồng 20% 
5 Trên 32 triệu đến 52 triệu đồng 25% 
6 Trên 52 triệu đến 80 triệu đồng 30% 
7 Trên 80 triệu đồng 35% 
 Thu nhập sau thuế   Thu nhập - Bảo hiểm - Thuế TNCN =   VND  =  USD  
Bản thử nghiệm
Về đầu trang


| nha khoa | tẩy trắng răng | răng sứ |