RSS của Nha Khoa Bảo Minh


RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do Nha Khoa Bảo Minh cung cấp

Tin tuc Nha Khoa Tin tức nha khoa cho mọi người
(http://www.nhakhoabaominh.com/tin-tuc-nha-khoa.rss)
Tin tuc Nha Khoa Cẩm nang nha khoa cho gia đình
(http://www.nhakhoabaominh.com/cam-nang-nha-khoa.rss)
Dịch vụ Nha Khoa Giới thiệu các dịch vụ nha khoa của Nha Khoa Bảo Minh
(http://www.nhakhoabaominh.com/dich-vu-nha-khoa.rss)
Nha Khoa Bảo Minh tư vấn về răng sứ Nha Khoa Bảo Minh tư vấn về răng sứ
(http://www.nhakhoabaominh.com/rang-su.rss)
Nha Khoa Bảo Minh tư vấn về tẩy trắng răng Nha Khoa Bảo Minh tư vấn về tẩy trắng răng
(http://www.nhakhoabaominh.com/tay-trang-rang.rss)
Blog Nha Khoa Blog Nha Khoa Bảo Minh
(http://www.blog.nhakhoabaominh.com/?feed=rss2)
RSS | Site Map | Exchange Link | Back Link | Link2Me | LinksDash | nha khoa
Tính lương Gross va Net | Thư Viện Tài Liệu | Website Directory | Littlewebdirectory
SEO Optimized