Răng sứ

  • Răng sứ Cercon ht

    Răng sứ Cercon ht

    Răng sứ Cercon ht (Cercon High Translucency) là một bước phát triển mới của toàn sứ Cercon không những vẫn giữ những đặc tính vật lý, cơ học và sinh học mà còn kết hợp độ trong và sự an toàn trong phục hình toàn sứ.
Những tin khác
RSS | Site Map | Exchange Link | Back Link | Link2Me | LinksDash | nha khoa
Tính lương Gross va Net | Thư Viện Tài Liệu | Website Directory | Littlewebdirectory
SEO Optimized